Transformationaalinen johtaja on tämän päivän Jedi

”Star Leader org tarjoaa loistavan aplikaation tämän päivän johtamisen haasteisiin: Se tekee johtajista pysyvän muutoksen supersankareita, jotka päihittävät hallitusten ”darth vaderit” ja toimivat tarvittaessa alaistensa jedi-ritareina valmentaen tiiminsä henkisesti ja fyysisesti yhä vaativimpiin huippusuorituksiin, jopa telekinesiaan.”

Tämä uutinen ei tietenkään ole totta, vaan haaveilua. Tätä blogia ei voi aloittaa millään uutisella johtamisesta, koska sellaista ei ole. On vain pysyvä muutostila, jossa jokaisen johtajan tulee voida suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla, joka päivä.

Johtajien tulisi olla tämän hetken jedejä, jotka käyttävät voimaansa oikein ja kehittyvät alati voidakseen hyödyntää voimaansa alaistensa ja yrityksensä hyväksi. Johtajan tulisi omata ilmiömäinen ihmistenlukutaito, kuten television uudella Sherlock Holmesillamme, Edisonin innovatiivisuus ja Ismo Leikolan vaatimaton mutta terävä tapa hauskuuttaa, unohtamatta äiti Teresan loputtoman hyvää sydäntä ja empatiakykyä. Psykoterapeutin kuusivuotinen koulutus ei olisi pahitteeksi eikä median monikanavaista hallintaa katsottaisi lainkaan ynseästi. Yhtälö on mahdoton. Mutta ei toivoton.

Johtamista on tutkittu pian vuosisadan ajan ja arvostetuimpia tuloksia esittelevät väitökset ja akateemiset artikkelit päätyvät melko usein hyvin samankaltaisiin päätelmiin: viisasten kiveä parhaaseen johtamiseen ei ole, mutta on tiettyjä ominaisuuksia, tapoja ja persoonallisuuspiirteitä, joita hyödyntämällä oikein ja oikeissa tilanteissa, työyhteisö voi hyvin, tiimit suoriutuvat parhaalla mahdollisella tavalla ja johtajat selviävät paineistetusta roolistaan ilman burnoutia tai uniongelmia.

Miten ratkaista riitatilanteet?

Transformationaalisen johtamisen on tutkittu olevan yksi tehokkaimmista johtamistyyleistä, kun työyhteisöltä vaaditaan innovatiivista ja laaja-alaista osaamista, kun kyseessä on esimerkiksi asiantuntijaorganisaatio ja kun organisaation tulisi muuttua kehityksen mukana. Transformationaalinen johtaminen on mm. kannustavaa, valmentavaa, inspiroivaa ja itseään haastavaa. Johtajan tulee löytää alaistensa henkilökohtaiset vahvuudet, tukea niitä ja kehittyä myös itse. Tällainen johtamistapa vaatii myös johtajaltaan vankkaa itsetuntemusta, ikuista uteliaisuutta ja vilpitöntä halua saada muut ympärillään menestymään. Tässä kohdin moni johtaja kokee olevansa juuri mainitunlainen johtaja, mitä uutta transformationaalinen johtaminen voisi siis tarjota?

Ensimmäinen kompastuksen paikka onkin yleensä konfrontointitilanteet, kun johtajan tulisi puuttua alaistensa henkiseen hyvinvointiin, alaistensa riitoihin ja tai oman tyytymättömyytensä esille tuomiseen. Näihin tilanteisiin tarvittavia taitoja on harvoin yksikään johtaja opetellut etukäteen tai edes voinut käsitellä ammattilaisten avustamana. Mitä sanoa, kun alainen alisuoriutuu tai hänen kanssaan eivät muut tule toimeen? Mitä tehdä, kun itse ei pidä alaisensa käytöksestä eikä ehkä koko henkilöstä? Tällöin tarvitaan transformationaalisen johtajan taitoja. Taitoja, joita voi oppia, joissa voi kehittyä ja joita voi myös käyttää paremman arjen rakentamisessa. Jos vain on halua.

Transformationaalisen johtamistyylin luojana pidetään amerikkalaista James MacGregor Burnsia, joka kehitti 1970-luvulla käsitteet transaktionaalinen ja transformationaalinen johtajuus tutkiessaan koko uransa ajan poliittisia johtajia. Transformationaalista johtamistapaa ovat kehittäneet Burnsin jälkeen myös Bruce J. Avolio sekä Kouzes ja Posner kuten myös Tichy ja Devanna kumppaneineen – mutta myös lukuisat muut. Suomessa aiheesta on kirjoittanut Vesa Nissinen, syväjohtamisen johtamistyylin kehittäjän. Transformationaalinen johtamistapa ei siis ole uusi keksintö, transformationaalisia johtajiakin on ollut jo vuosituhansien ajan. Mutta johtamistyylinä se on tällä hetkellä yksi ajankohtaisimmista.

yritysjohdon valmentaja, identiteettiasiantuntija
Pauliina Airaksinen-Aminoff, joka tekee paraikaa väitöskirjaa johtamisesta

Lähteet:

Lähteitä, joita on käytetty tämän blogin kirjoitamisessa – sekä muutenkin luettavaksi suositeltavaa:

Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions: Bruce J. Avolio, Fred O. Walumbwa, and Todd J. Weber. (The Annual Review of Psychology, 2009)

From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision: Bernard M. Bass (Organizational Dynamics, 1990).

Transformationaalinen johtajuus muutoksessa: Anna Gromov ja Tiina Brandt (LTA 1/11, )

Leadership That Gets Results: Daniel Goleman (Harward Business Review, 2000)

Complex Business Models: Managing Strategic Paradoxes Simultaneously: Wendy K. Smith, Andy Binns ans Michael L. Tushman (Long Range Planning,2010)