Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhteenveto Skillvillen henkilötietojen keräämisestä

Skillvillen kouluttaa maksuttomasti ja maksullisesti asiakkaitaan menestykselliseeen liiketoimintaan, markkinointiviestintään, johtamiseen ja palvelumuotoiluun liittyen. Tavoitteena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa ja edesauttaa menestyksellistä liiketoimintaa.

Maksuton tarjonta: (WIAonen omalla kustannuksella) Yksinkertaistettua markkinointia yrittäjille sekä 168 tuntia facebookryhmissä, ilmaisissa video- tai live-koulutuksissa (webinaareissa) audiotallenteissa ja pdf tiedostoissa, verkkosivuilla, muualla sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse tarjotaan Skillvillen aihepiireihin ja yrittäjyyteen liittyvää hyödyllistä tietoa.

Maksullinen tarjonta: Skillville on verkkoympäristössä toimiva virtuaalikoulu. Sen verkkokurssi ” 8 oppituntia menestykseen – opi markkinoimaan ja johda myynti kasvuun”on myynnissä osoitteessa www.skillville.fi. Kurssin peruutusaika on 30 päivää.

Uutiskirjeen tilaus: sähköisen uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa menestyksekkäästä liiketoiminnasta, markkinointiviestinnästä, johtamisesta ja palvelumuotoilusta sekä niihin liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista, maksullisista ja maksuttomista tuotteista ja palveluista.

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä hyödynnetä muutenkaan arveluttavalla tavalla. Hyötytiedon ja myynnin suhde pyritään pitämään viestinnässä 70/30, eli 70% ilmaista hyötytietoa ja 30% maksullisten kurssien ja palveluiden, tuotteiden myyntiä. Myynnillä Skillville rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Skillvillestä vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti;  jokaisessa viestissämme on mukana linkki, jonka kautta voi kirjautua pois postituslistaltamme. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Maksullisten kurssien ostaneiden asiakkaiden tietoja päivittää Skillvillen asiakaspalveluhenkilöstö, joka hoitaa asiakaspalvelua ja laskutusta. Asiakastietoihin pääsee myös sivuston ylläpitäjä, joka ajoittain tarkistaa sivuston toimivuutta ja auttaa ongelmatilanteissa.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Skillvillen sähköpostilistalle ja Yksinkertaistettua markkinointia yrittäjille –fbryhmään kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Skillvillen perustajayrityksen WIAonen käyttöön. Käytöstä vastaa Johanna Rosnell-Varjo ja Pauliina Airaksinen-Aminoff, jotka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Skillvillen jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja
WIAonen asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Skillville.fi -verkkopalvelussa ei säilytetä asiakkaan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä
WIAone (y-tunnus: 2347474-3)
www.wiaone.fi ja www.skillville.fi
Johanna Rosnell-Varjo, puh. 040 824 2756
Sähköposti: johanna@wiaone.fi

Rekisterin nimi
Skillville sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Skillvillen asiakkaan ja WIAonen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään WIAone noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on listan jäsenille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisteröityjen ryhmät
a) Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa Skillvillesta ja samalla Skillvillen ilmaisen uutiskirjeen tai
b) Henkilö on ostanut maksullisen Skillvillen verkkokurssin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
a) etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite
b) etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, laskutusosoite

Skillville.fi -sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla: Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen, sivustokäynnit (mutta tarjoaa Skillvillen käyttöön vain tilastotietoa) ja Facebookin pikseli tunnistaa sinut sivustolla kävijänä, jos olet kirjautuneena Facebookiin. Lisäksi Active Campaign kerää profiilitietoihisi tietoa siitä, millä sivuillamme olet käynyt, mitä sähköpostia klikkasit ja mitä viestejä avasit. Näitä tietoja käytämme Skillvillen edelleenkehittämiseksi asiakkaidemme tarpeita paremmin palveleviksi ja jotta tiedämme poistaa listoiltamme ne, jotka eivät koskaan reagoi viesteihimme ja voidaksemme kohdistaa markkinointia suoraan oikeille ihmisille Facebookissa. Näin emme tee turhaa markkinointia tai säilytä ihmisten sähköpostiosoitteita turhaan.

Tietolähteet
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta eteenpäin muiden yritysten markkinointiin. Käytämme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas
voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää WIAonen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. WIAone on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.
Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Johanna Rosnell-Varjolle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
WIAone oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön WIAonen asiakasrekisterin yhteyshenkilölle WIAonen osoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Johanna Rosnell-Varjolle, ks. yhteystiedot yllä.